6. mar. 2018

Mindre end … dette skal simplthe<n opleves… Tænk at så lille et teg<n, kan ha<ve så STOR betydning<<<. Det er lidt lige< som en myg< i et soveværelse, det lille væsen kan tiltrække sig< enorm opmærksomh<ed. Præcis sådan h<ar jeg <det i disse dag<e med mindre end teg<net … som du sikkert h<ar bemærket forekommer det jævnlig<t i teksten he<r … 

<<<<<<<<<<<<<<<<<SMÅ TING >MED STOR BETYDNING><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Det er faktisk slet ikke til at beskrive h<vor vanvittig< jeg <kan blive< af sådan et lille teg<n. Så nu h<ar jeg <valg<t at det dele med dig<. H>vad det er de seneste dag<es frustration på diverse sociale medier g<år ud på. Lige< meg<et hv<ad jeg <g<ø<r og< taster osv. så lever “mindre end” teg<net sit he<lt eg<et liv, h<er på / i min PC… og det er vildt så bøvlet ALT pludselig< bliver.

Jeg <tror vi ha<r været inde omkring <emnet tidlig<ere<, jeg< er ikke nog<et teknisk vidunder, men så er der forh<åbentlig andre ting< som jeg <kan bidrage< med …. Det betyder præcis som da jeg <i sommers sku<lle skifte min telefon, at det er forbundet med STORE frustrationer for mig<. Nog<et rig<tig< mang<e g<læder sig< til og< ser frem til ny tlf, PC/MAC, TV e<tc. det er i den g<rad = unø<dig< bø<vl for mig<, det skal bare virket og< jeg <bliver dybt frustreret når det så ikke er tilfældet.

Vi skal IKKE kunne ALT – det er præcis derfor et g<odt netværk er ubetalelig<t!

Jeg <er h<elt klar over at min frustration skyldes eg<ne mang<<<<<elfulde evner og<forståelse for området, men må og<så bare konstatere at man (læse jeg<) ikke kan eller skal ALT. Og <det blev dette lille mindre end teg<n så endnu et symbol på for mig<. Vi skal ikke kunne ALT ing<en af os, men det fantastiske er når vi kender forskellige<.

Det er af aller stør<ste vig<<tig<he<d for mig< at jeg <<<i mit netværk h<ar en jeg <h<ar tillid til der kan være beh<jælpelig< når jeg <ha<r den slag<s udfordring<er… kommer og< det er jo præcis det netværk g<iver, nemlig< tillid til de folk. Jeg <kan jo ikke bare g<oog<le ny PC og< så vælg<e den før<ste og< bedste nye… og< h<vad så forresten med alt det bø<<<<vl med at få data fra den ene til den anden ( og< jo det er bø<vl for mig<).  

At jeg <i mit netværk enten ha<r en der kan h<jælpe eller at netværket kan g<ive anbefaling<er til en der kan, det er g<uld værd! I dag< er det mindst lige< så vig<tigt at hvem vi kender som h<vad vi kan… og <det kan få en g<rå tirsdag< til at føl<es lidt som juleaften… TAK

Det var bare lige< “mindre end” tanker fra mig <på en tåg<et tirsdag< 

-Tinna

NB! Blev du irriteret over at læse en tekst med mindre end teg<n spredt ud over det h<ele … jeg <kan bare hi<lse og <sige< at jeg <bliver mindst lige< så irriteret af at slette dem … og <nu h<ar jeg <til alles fornøj<else ikke slettet, bare for at g<ive et indblik i hv<ad jeg <er op i mod.

Alt den bedste karma til dig<…. jeg <slipper det … jeg <slipper det … jeg <slipper det …. h<mmmmmmmm 

Mindre end … dette skal simpelth<

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Simple Share Buttons